JBR Interim Executives: Specialist in herstructurering en turn around management

Ondernemen is gevoelig voor externe en interne factoren, met name voor de negatieve zeker op dit moment.

Factoren als afnemende vraag vanwege gewijzigde marktomstandigheden, toenemende concurrentie via nieuwe kanalen, stijgende kosten en oplopende rente kunnen een onderneming hard raken. Als er daarbij dan ook nog sprake is van een hoog schulden niveau vanwege omstandigheden of fouten uit het verleden dan raakt dit snel de winstgevendheid, maar wat nog erger is de cashflow wordt negatief en er ontstaan liquiditeit problemen.

Kortom de continuïteit komt in gevaar en dan is snelle identificatie van de oorzaken en de omvang essentieel. Het herstructureren van de bedrijfsactiviteiten, aanscherpen van de focus en een juiste prioriteitstelling biedt meestal de oplossingen om uit de gevarenzone te komen.
 

Specialist in herstructurering en turn around management

Herstructureren van de bedrijfsactiviteiten

De eerste prioriteit van herstructureringsplan is het verbeteren van de cashflow zodat er weer ruimte ontstaat qua liquiditeit. Het optimaliseren van de cashflow helpt de organisatie op meerdere vlakken vooruit, zoals financierbaarheid op korte en lange termijn, financiële zelfstandigheid en stabiliteit.

Het op het juiste peil brengen van de liquide middelen vergt discipline, slim werkkapitaalbeheer, creativiteit in contractmanagement, alsmede volledige benutting van financieringsrelaties. Gedurende een herstructurering is er vaak meer mogelijk dan onder meer normale omstandigheden maar dit vraag om de juiste onderhandelingsvaardigheden met de desbetreffende stakeholders.

Toekomstige waarde van de onderneming

Na het herstellen van de cashflow is het van belang om het bedrijfsmodel weer voor de lange termijn te waarborgen. De turn around fase, met een update qua verdien model en herijken van de waarde creatie van het bedrijfsmodel. Wat vraagt de markt, wat gaan wel of anders doen en vooral ook wat gaan we niet meer doen?  Het nemen van beslissingen over het afscheid nemen van bepaalde activiteiten zonder toekomstige waarde is cruciaal en uitdagend.

De rol van een interim CEO

Vaak heeft het zittende management net niet de juiste expertise en ervaring om de onderneming door zo’n fase van herstructurering te loodsen. Een interim CEO aanstellen voor deze fase of het verstreken van het management met een gespecialiseerde CFO a.i. of  restructuring expert is dan de oplossing  Het effectief executeren van herstructurering vereist de inzet van deskundig  management die snel de situatie kunnen analyseren. Deze rol vereist vastberadenheid, creativiteit en de capaciteit om met verschillende belanghebbenden tot een new seal te komen.

Een tijdelijke manager van JBR Interim Executives voert deskundig zo’n herstructurering uit of biedt de nodige ondersteuning bij het proces van veranderingen en het waarborgen van de continuïteit. Na dit traject kan de onderneming weer zelfstandig verder.

Het ervaren teamleden van JBR Interim Executives bezit de expertise om als interimmanager snel de situatie te doorgronden en doeltreffend in te grijpen met als doel de continuïteit van de onderneming te waarborgen en als bedrijf weer succesvol te maken.

http://JBR%20Interim%20Executives%20Harm%20Tunteler%20voor%20een%20achtergrond

JBR Interim Executives dé juiste keuze

Continuiteit en stabiliteit.

Een interim directeur van JBR helpt om de continuïteit van uw familiebedrijf te borgen, bij opvolgingsproblematiek, fusie en overname, herfinanciering of andere veranderingsprocessen.

Hij of zij brengt rust en stabiliteit. Bepaalt prioriteiten. En mobiliseert alle krachten om uw bedrijf binnen één jaar weer op de rails te krijgen.

JBR Interim Executives werkt voor familiebedrijven, private equity deelnemingen, kleinere beursfondsen of Nederlandse dochters van internationale holdings.

Snel de juiste match

Focus op resultaten

Ruime ervaring als CEO

Neem persoonlijk contact op met het team

Harm Tunteler
Managing Partner

http://Bart%20van%20Nunen

Bart van Nunen
Interim CEO