De WHOA

De WHOA is een krachtig middel voor bedrijfsreorganisatie in tijden van crisis.

Sinds 2021 heeft de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zijn intrede gedaan in de Nederlandse wetgeving. Deze wet komt precies op tijd voor ondernemingen die weliswaar in de kern een levensvatbaar businessmodel hebben, maar te maken hebben met korte termijn liquiditeitsproblemen en/of te hoge schulden. Veel bedrijven hebben gebruik gemaakt van uitstelmogelijkheden voor belastingbetalingen, rente en aflossingen, en andere verplichtingen, maar op een gegeven moment moeten deze verplichtingen worden nagekomen.

De WHOA in een notendop

De WHOA biedt ondernemingen de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren door middel van een onderhands akkoord. Dit akkoord kan resulteren in structurele schuldverlagingen, uitstel van verplichtingen, of wijzigingen in de rechten van schuldeisers. Het is een flexibel instrument gebaseerd op contractsvrijheid dat bedrijven de ruimte geeft om hun financiële situatie te verbeteren middels een onderhands akkoord met hun schuldeisers, zonder de noodzaak van een faillissement.

Om de WHOA-procedure te doorlopen, moet de onderneming een startverklaring indienen bij de rechtbank waarin staat dat ze bezig zijn met het voorbereiden van een akkoord. Er zijn twee procedurele opties: een openbare of besloten procedure. In de meeste gevallen zal de besloten procedure de voorkeur genieten, omdat een open procedure de bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming veelal negatief zal beïnvloeden. Het is echter belangrijk op te merken dat juridische bijstand en de benoeming van een waarderingsdeskundige een pré zijn om het proces in goede banen te leiden.

JBR Interim Executives Harm Tunteler voor een achtergrond

Belangrijke overwegingen bij de WHOA

De WHOA is een krachtig instrument om het perspectief van ondernemingen in financiële problemen snel te verbeteren.

Bij het overwegen van een WHOA-procedure is niet alleen professioneel advies essentieel. Ook daadkrachtig en ervaren (financieel) management is noodzakelijk om obstakels te identificeren en effectieve oplossingen te beiden. Onze interim managers hebben die ervaring en hebben, samen met ons, toegang tot de meest ervaren juridische experts. Neem vandaag nog contact op voor professionele ondersteuning.

Professioneel advies

Terwijl we niet alle juridische en procedurele details kunnen behandelen, zijn er enkele cruciale elementen die we benadrukken.

Bij de WHOA zijn er essentiële aspecten en fasen waar u op moet letten:

Op verzoek van de onderneming of herstructureringsdeskundige kan de rechtbank een afkoelingsperiode afkondigen voor een periode van maximaal 4 maanden (te verlengen met nogmaals maximaal 4 maanden). Gedurende deze tijd mogen schuldeisers geen actie ondernemen tegen de onderneming, zoals het uitwinnen van zekerheden of een faillissementsaanvraag indienen, teneinde te voorkomen dat de beoogde herstructurering wordt gefrustreerd en de waarde van de onderneming wordt aangetast.

Binnen deze afkoelingsperiode dient de schuldenaar of herstructureringsdeskundige een herstructureringsplan op te stellen, ook wel het WHOA akkoord genoemd. Dit akkoord behandelt diverse aspecten, waarvan een waardering van de onderneming op basis van reorganisatie- en liquidatiewaarde een belangrijk onderdeel is. Het uitgangspunt hierbij is dat schuldeisers niet slechter af mogen zijn onder het WHOA akkoord dan in geval van faillissement.

Uiteindelijk zal de rechter het akkoord moeten goedkeuren, ‘homologeren’, tenzij er sprake is van één of meer algemene of specifieke afwijzingsgronden. Voorbeelden van algemene afwijzingsgronden zijn het niet voldoende gewaarborgd zijn van nakoming van het akkoord (bijv. onder het akkoord is het voorzien dat de onderneming alsnog een liquiditeitstekort zal hebben) en het onvoldoende informeren van schuldeisers. Voorbeelden van specifieke afwijzingsgronden zijn een afwijking van de wettelijke rangorde van schuldeisers of schuldeisers die minder dan 20% van hun vordering krijgen. Na homologatie van het akkoord wordt het verbindend voor de onderneming, stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders.

JBR Interim Executives dé juiste keuze

Continuiteit en stabiliteit.

Een interim directeur van JBR helpt om de continuïteit van uw familiebedrijf te borgen, bij opvolgingsproblematiek, fusie en overname, herfinanciering of andere veranderingsprocessen.

Hij of zij brengt rust en stabiliteit. Bepaalt prioriteiten. En mobiliseert alle krachten om uw bedrijf binnen 1 jaar weer op de rails te krijgen.

JBR Interim Executives werkt voor familiebedrijven, private equity deelnemingen, kleinere beursfondsen of Nederlandse dochters van internationale holdings.

Snel de juiste match

Focus op resultaten

Ruime ervaring als CEO

Neem persoonlijk contact op

Wilt u een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs aangaan over het bovenstaande, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Harm Tunteler
Managing Partner