Interview

Ronde tafel over de WHOA

De WHOA ronde tafel van afgelopen 7 oktober maakte veel los bij de aanwezigen. De gemêleerde groep van interim CFO’s van Mandaat (onderdeel van JBR Interim), interim CEO’s van JBR Interim Executives, investmentmanagers vanuit Private Equity en enkele corporate finance consultants werden op een interactieve manier meegenomen in de praktijk van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

JBR Interim Executives Ronde Tafel over WHOA vijf mannen in gesprek in pak

De WHOA ronde tafel van afgelopen 7 oktober maakte veel los bij de aanwezigen.

De gemêleerde groep van interim CFO’s van Mandaat (onderdeel van JBR Interim), interim CEO’s van JBR Interim Executives, investmentmanagers vanuit Private Equity en enkele corporate finance consultants werden op een interactieve manier meegenomen in de praktijk van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Professor doctor Rolef de Weijs en Joost de Vries van het JBR Institute presenteerden zowel de financiële als juridische aspecten en zochten daarbij de uitersten in de mogelijke uitkomsten op en brachten direct de discussie met de 35 aanwezigen op gang. Vragen als ‘wie kunnen een voorstel aan de rechtbank voorleggen’, ‘aan welke voorwaarden moet een te homologeren voorstel voldoen; zowel financieel ten aanzien van de verhoudingen aan de passiefzijde van de balans, als juridisch als het gaat om de positie die aandeelhouders mogen innemen ten opzichte van de bestuurders’ werden daarbij aan de aanwezigen voorgelegd en daarna, met voorbeelden onderbouwd, uitgelegd.

 

Het echte spektakel kwam echter daarna in de vorm van een businessgame waarbij de doelstelling was om binnen de uitgewerkte voorbeeldcasus een WHOA-akkoord te sluiten. Daarbij waren de aanwezigen in 2 parallelle games verdeeld naar 4 groepen stakeholders; bestuurders/aandeelhouders, de bank, bondholders en crediteuren. Na 3 kwartier intensief onderhandelen en het (her)overwegen van de eigen positie waren de bestuurders/aandeelhouders van 1 van de 2 groepen in staat een WHOA-akkoord aan ‘de rechtbank’ in de persoon van Rolef de Weijs voor te leggen. De andere groep was dat niet gelukt en stevende daarmee af op een faillissement. Het laatste kwartier van het formele gedeelte werd besteed aan het bespreken en aan de wet toetsen van het akkoord. Duidelijk was daarbij dat het realiseren van WHOA-akkoord geen sinecure is, maar dat als het lukt en daarmee een faillissement voorkomen kan worden alle stakeholders beter af zijn dan bij een faillissement!

Het napraten tijdens het walking dinner op de prachtige locatie van het Bomencentrum in Baarn was zeker zo geanimeerd als de discussies en de onderhandelingen tijdens het formele deel. Verschillende scenario’s werden tegen het licht gehouden en voorbeelden uit de praktijk van de aanwezigen gebruikt om de verschillende standpunten te onderbouwen.

Al met al kijken we terug op een inhoudelijke sterke workshop met een actieve inbreng van alle aanwezigen en zijn we blij dat we na ruim anderhalf jaar weer een live event konden houden. Met dank aan beide sprekers en alle aanwezigen, hierbij de belofte dat we snel een volgend event zullen organiseren!

Neem persoonlijk contact op met het team

Harm Tunteler
Managing Partner