Nieuws

Duurzaamheid als transitie vraagstuk; van ‘bezig zijn met duurzaamheid’ naar ‘duurzaam ondernemen’

Er is bijna geen ondernemer te vinden die niet bezig is met duurzaamheid, maar bezig zijn met duurzaamheid en duurzaam ondernemen zijn heel verschillende perspectieven.

Auteur: Harm Tunteler
JBR Interim Executives duurzaamheid, een lamp met een plant erin

Bezig zijn met duurzaamheid

 

Bezig zijn met duurzaamheid gaat vaak over het reduceren van ‘waste, resources en negatieve impact op de omgeving’ en heeft een oriëntatie verschillende single issues. We kennen de voorbeelden van energiebesparing, vermindering van afval en het gebruik van materialen die minder impact hebben op het milieu. Vaak zijn dergelijke initiatieven direct of al snel ook economisch duurzaam, ze dragen bij een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee aan een betere bottom-line. Bovendien communiceert het lekker: “We hebben in 2021 xx % minder CO2 gerealiseerd, we zijn goed bezig!”

 

Oriëntatie verschillende single issues

 

Duurzaam ondernemen vereist een integrale benadering

 

Een duurzame onderneming richt haar waarde creatie proces, voortbrengingsproces en businessmodel zodanig in, dat het product of de dienst een neutrale of positieve effecten heeft op de omgeving, waarin het wordt voortgebracht of gebruikt. Ook voor leveranciers en klanten. In de inrichting wordt rekening houden met de marginale bijdrage versus het alternatief en vindt de onderneming beste aanwending en opbrengst van middelen vanuit een integraal karakter. Het gaat over het geheel.

Effort en opbrengst vallen niet per se samen. “We hebben geïnvesteerd in het een productie methode, waarmee de directe kostprijs hoger ligt, om over de levenscyclus xx % minder CO2 te besparen.”

 

Transitie naar duurzaam ondernemen

 

Zomaar van een bedrijf een duurzame onderneming maken is vaak een te grote opgave. In de weg naar duurzaam ondernemen hebben bestaande industrieën en bedrijven vaak last van ‘de wet van de remmende voorsprong’. Bedrijven hebben bezig zijn met duurzaamheid nodig, om duurzaam ondernemen uit te vinden.

Wanneer dit beklijft, ontstaat er een basis om naar duurzaam ondernemen toe te groeien en componenten van duurzaamheid integraal te benaderen. Verschillende componenten van duurzaamheid zijn onder andere: bodem, lucht, water, waste, regeneratie, biodiversiteit, natuurlijke bronnen, welzijn en welvaart.

In die transitie naar duurzaam ondernemen gaat het steeds minder om single issues en steeds meer over keten, life-cycle, partnerships en stakeholders. In bestaande organisaties kan transitie management een aanjager zijn van succes.

Startende bedrijven hebben vaak minder moeite met duurzaam ondernemen. Zij kunnen de onderneming op duurzame principes inrichten, ze zitten minder gevangen in bestaande structuren en modellen. Ze hoeven niet te investeren in de afschrijving van oude ballast en verplichtingen, uit het verleden. Dit zie je bij jonge fintech bedrijven, die relatief ongehinderd door de wet- en regelgeving rond financiële instellingen, nieuwe business modellen kunnen implementeren en exploiteren.

 

Is bezig zijn met duurzaamheid daarmee ook een langdurig acceptabele realiteit voor ondernemers?

 

Daar kun je op twee manieren naar kijken. Ondernemers die zich niet naar duurzaam ondernemen ontwikkelen zetten zichzelf op de lange duur buiten spel en riskeren daarmee continuïteit. In mijn beoordeling is integraal werken aan People, Planet & Profit een voorwaarde voor lange termijn continuïteit.

De realiteit is dat veel organisaties (inderdaad ook overheden!) lang blijven hangen in bezig zijn met duurzaamheid en zich dus blijven richten op single issues en redelijk eenzijdige duurzaamheidsdoelstellingen. Zolang het bezig zijn met duurzaamheid daadwerkelijk bijdraagt en een integrale benadering in de toekomst niet in de weg staat helpt ook duurzaam bezig zijn de onderneming vooruit.

Transities naar duurzaam ondernemen zijn vaak ingewikkelde transities, cruciaal in zulke transities is dat visie en strategie verbonden zijn met cultuur en gedrag.

Veelal vereist een dergelijke transitie extra energie en leiderschap in een organisatie. Energie en leiderschap om een visie en strategie neer te zetten met draagvlak. Maar ook om het momentum te krijgen en daadwerkelijk strategie naar actie te brengen.

 

Oriëntatie verschillende single issues

 

Hoe kan het team van jbr interim executives u helpen met duurzaam ondernemen?

 

Uit mijn ervaring blijkt dat tijdelijk leiderschap vaak het verschil maken in zo’n transitie. Tijdelijk leiderschap brengt energie en is vaak een goede voedingsbodem voor de verlenging van de levenscyclus van een onderneming. Mijn collega’s bij JBR Interim Executives hebben allen extensieve ervaring met organisatie transities en graag komen we in contact om te ontdekken waar we u kunnen ondersteunen in de weg naar duurzaam ondernemen.

Neem persoonlijk contact op met het team

Harm Tunteler
Managing Partner